LADISLAV HELGE

LADISLAV HELGE


režisér
1927

 Narozen 21. 8. 1927 v Praze. Jeho otec byl krejčovský dělník, matka švadlena. Vyrůstal na Vinohradech, na měšťanské škole byl jeho učitelem literatury spisovatel František Křelina. V roce 1940 se stal členem Dismanova recitačního a divadelního souboru dětí a mládeže Čs. rozhlasu v Praze, jehož činnost byla spojena i s filmovými projekcemi. Probuzený zájem o film ho po válce přivedl ke zkouškám na právě zakládanou FAMU, nebyl však přijat.

Pracoval pak jako archivní pracovník Čs. filmového ústavu, od roku 1947 přešel do FSB, kde působil u filmů Jiřího Krejčíka jako zástupce vedoucího výroby (Ves v pohraničí, 1948) a pomocný režisér (Svědomí, 1948, Frona, 1954), a jako asistent režie Jiřího Sequense (Olověný chléb, 1953) a Břetislava Pojara (Dobrodružství na Zlaté zátoce, 1955). U tohoto filmu, který vznikl za krátké existence Studia dětského filmu (1953-1955) se s Vladimírem Pazourkem a Břetislavem Pojarem podílel též na scénáři, od spolurežie s Pojarem upustili oba po začátku natáčení. Spojitost s dětskou tematikou nicméně vedla k samostatnému režijnímu debutu Školou otců (1957). V roce 1952 spolupracoval též na dlouhometrážním dokumentu Čs. armádního filmu v režii Ivana Friče Vítězný pochod.

Na ustavujícím sjezdu Svazu čs. filmových a televizních umělců (FITES) v roce 1965 byl zvolen místopředsedou, v letech 1969-1970 byl vedoucím tajemníkem české části už federalizovaného FITES. Zároveň vykonával v letech 1968-1970 funkci předsedy reformního Koordinačního výboru tvůrčích svazů. Po vyloučení FITES z Národní fronty v lednu 1970, a tím jeho okamžitém zrušení byl i on vystaven politické perzekuci. Do roku 1972 mohl ještě pracovat jako dabingový režisér, pak proti němu režim uplatnil úplný zákaz činnosti ve filmu.

Marně hledal jiné zaměstnání, nakonec zakotvil jako úředník za přepážkou pošty v Košířích. Teprve od podzimu 1977 se uchytil jako scenárista a režisér Laterny magiky. V roce 1990 stanul na jedno volební období v čele obnoveného FITES, k vlastní filmové tvorbě se však už nevrátil.


Filmografie

Škola otců - 1957, námět Ivan Kříž, scénář s Ivanem Křížem

Velká samota - 1959, podle románu Ivana Kříže Velká Samota, scénář s Ivanem Křížem

Jarní povětří - 1961, na motivy románu Jana Otčenáška Občan Brych, scénář s Janem Otčenáškem

Bílá oblaka - 1962, námět a scénář Juraj Špitzer

Bez svatozáře - 1963, podle románu Jana Otčenáška Plným krokem, scénář s Janem Otčenáškem

První den mého syna - 1964, podle stejnojmenné novely Ivana Kříže, scénář s Ivanem Křížem

Stud - 1967, námět Ivan Kříž, scénář s Ivanem Křížem


© První veřejnoprávní, s.r.o. 2008 | autoři stránek