STANISLAV MILOTA

STANISLAV MILOTA


kameraman
1933

 Narozen 9. 3. 1933 v Praze na Žižkově. Pochází z dělnické rodiny, marně se ucházel o přijetí na střední uměleckoprůmyslovou školu, pak se v letech 1948-1951 ve FSB vyučil filmovým laborantem a zároveň absolvoval grafickou školu. Už v té době se dostal jako asistent kamery (AK) k Ferdinandu Pečenkovi při práci na filmech Václava Kršky Posel úsvitu (1950) a Mikoláš Aleš (1951).

Základní vojenskou službou prošel v Čs. armádním filmu, poté se vrátil do FSB, kde posléze postoupil na místo druhého kameramana (DK). Jako samostatný kameraman debutoval díky Janu Procházkovi v roce 1963 filmem Ivo Nováka Na laně. Několik krátkých filmů natočil s režisérem Vladimírem Sísem: Koncert (1963), Malé hry (1963), Jiný malý princ (1967). Pro Čs. televizi pracoval na středometrážním Recitalu (Ján Roháč, 1965) o divadle Semafor, pro západoněmeckou televizi natáčel v Izraeli svůj poslední film v oficiální produkci Alle hatten sich abgewandt (Všichni se odvrátili, Thomas Fantl, 1970).

V srpnu 1968 nasnímal s produkčním Jaromírem Kallistou na 3 500 m dokumentárních záběrů z okupace Prahy, z nichž Evald Schorm sestřihl středometrážní esej Zmatek (1968-1969, 1989, uvedeno v Čs. televizi 1990). V lednu 1969 opět s Kallistou a za podpory tehdejšího ředitele FSB Vlastimila Harnacha zdokumentoval atmosféru pohřbu Jana Palacha v devítiminutové tryzně Jan 69 (1969, premiérově uvedeno až 2002 v Moskvě, 2003 v Čs. televizi), sestřižené z asi 2 000 metrů natočeného materiálu. Oba snímky se staly vzápětí, po nástupu normalizačního vedení FSB, důvodem jeho rychlého propuštění.

Chvíli ještě pracoval jako kameraman na cizí jméno (např. s Drahomírou Vihanovou), pak jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 a pomáhal organizovat provoz bytového divadla herečky Vlasty Chramostové (* 1926), své stejně profesně i občansky vyobcované manželky. Dvě z jejích představení zachytil jako kameraman (a současně i filmový režisér) na filmový pás, po třech mozkových příhodách a částečné ztrátě zraku se však musel své profese definitivně vzdát. Jedním z prostředků obživy obou manželů byla tehdy mj. společná rukodělná výroba lamp z odpadového skla.

Po volbě Václava Havla prezidentem republiky v prosinci 1989 byl čtyři měsíce prvním šéfem jeho sekretariátu.V letech 1994-1996 byl členem Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, v letech 1997-2001 členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


Filmografie

Posel úsvitu – 1950, R: Václav Krška

Mikoláš Aleš - 1951, R: Václav Krška, AK

Měsíc nad řekou – 1953, R: Václav Krška, AK

Dědeček automobil - 1956, R: Alfréd Radok, AK

Ztracená stopa - 1955, R: Karel Kachyňa, AK

Brankář bydlí v naší ulici - 1957, R: Čeněk Duba, AK

Malí medvědáři - 1957, R: Jindřich Puš, Jiří Jungwirth, AK

V šest ráno na letišti - 1958, R: Čeněk Duba, ČSR / SSSR, AK

Přátelé na moři - 1959, R: Lev Kulidžanov, ČSR / SSSR, AK

První a poslední - 1959, R: Vladimír Čech, AK

Pochodně - 1960, R: Vladimír Čech, AK

Spadla s měsíce - 1961, R: Zdeněk Podskalský, DK

Akce Kalimantan - 1962, R: Vladimír Sís. ČSSR / Indonésie, DK

Závrať - 1962, R: Karel Kachyňa, DK

Bílá oblaka - 1962, R: Ladislav Helge, DK

Poslední etapa - 1962, R: Miroslav Ondráček, DK

Na laně - 1963, R: Ivo Novák, K

Bubny - 1964, R: Ivo Novák, K

Anděl blažené smrti - 1965, R: Štěpán Skalský, K

Piknik - 1967, R: Vladimír Sís, Ladislav Smoček, K

Spalovač mrtvol - 1968, R: Juraj Herz, K

Play Macbeth - 1978, téhož roku vysíláno v rakouské ORF, 1991 v Čs. televizi, divadelní R: Pavel Kohout, K

Zpráva o pohřbívání v Čechách - 1979, 1983 vysíláno v rakouské ORF, 1990 v Čs. televizi, divadelní R: Luboš Pistorius, K


© První veřejnoprávní, s.r.o. 2008 | autoři stránek